چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

چک لیست سرویس آسانسور :

 1. بازدید روغن گیربکس
 2. چک کردن روغن موتور
 3. بازدید لنت ترمز
 4. تست کنتاکت های سیستم ترمز
 5. بازدید کنتاکت گاورنر
 6. بررسی سیم بکسل گاورنر
 7. بازدید کنتاکت های سیم بکسل و سیستم اورلد
 8.  کنترل سیم بگسل ها (نداشتن زدگی، روغن مغری کنفی، و کشش مناسب باشند)
 9. بررسی سفت بودن کلیه بولت ها و پیچ و مهرهای اتصالات
 10. کنترل تمامی اجزاء متحرک آسانسور در موتورخانه
 11. اطمینان از وجود قلاب و پلاک تناژ آن در بالای چاه آسانسور
 12. دقت به دمای موتورخانه نسبت به فصل
 13. تست فن مونورخانه
 14. مناسب بودن روشنایی موتورخانه
 15. تمیزکاری قطعاتی که روغنی شده و گردگیری کلیه تجهیزات
 16. نظافت کامل موتورخانه
 17. اطمینان از وجود دستورالعمل زمان قطع برق و دستورات مربوط به انتقال کابین به نزدیکترین طبقه، در موتورخانه
 18. اطمینان از وجود برچسب شماره قطعات اصلی آسانسور جهت شناسایی

(موتورگیربکس، تابلو کنترل، و…در موتورخانه های دوبله)

در این مرحله، تجهیزات داخل کابین را بررسی و کنترل و سرویس می نماید:

 1. باز و بسته شدن نرم و روان درب کابین
 2. تمیز بودن شیارهای ریل درب کابین
 3. توقف همسطح کابین در تمامی طبقات
 4. محکم بودن بستهای دستگیره داخل کابین
 5. مناسب بودن اتصال آئینه به دیوار کابین (بدون لقی باشد) و اطمینان از الصاق برچسب مخصوص پشت آئینه که در صورت شکستن از پرتاب قطعات خرد آن جلوگیری شود.
 6. اتصال کامل شستی داخل کابین در محل مربوطه
 7. عملکرد مطلوب کلید توقف اضطراری
 8. کارکرد درست کلید باز نگه داشتن درب کابین
 9. عملکرد مناسب کلید بستن درب کابین
 10. کارکردصحیح کلید زنگ اخبار
 11. اطمینان از سالم بودن چراغ روشنایی اضطراری
 12. اطمینان از سالم بودن شارژر(باطری) روشنایی اضطراری
 13. موجود بودن پلاک ظرفیت و مشخصات آسانسور
 14. وجود دستورالعمل زمان قطع برق برای مسافرین
 15. سالم بودن کفپوش کف کابین
 16. نظافت داخل کابین
 17. محکم بودن سقف کاذب و بی صدا بودن آن

 

پس از اتمام کارهای داخل کابین باید با دقت اجزای بیرونی کابین را مورد بررسی و سرویس قرار دهد:

 1. کنترل اتصالات دیوارها و فرانت پانلهای کابین (بدون لقی و لرزش باشد)
 2. کنترل اتصالات و زه های سقف و کف کابین
 3. موجود بودن نرده حفاظ دور سقف کابین برای ایمنی نصاب و تعمیرکار و سرویسکار
 4. اتصالات سیستم درب کابین به صورت صحیح و مناسب باشد بدون درگیری و سر و صدا کار کند (موتور درب )
 5. رگلاژ بودن تسمه نقاله یا بازوی بازکننده درب
 6. سرعت باز و بسته شدن درب کابین مناسب و طبق زمان تعین شده باشد.
 7. فعال بودن سیستم بازگشت سریع درب در صورت وجود مانع مقابل درب کابین
 8. شدت ضربه زدن درب در برخورد با مانع مناسب و بی خطر باشد.
 9. عملکرد کمان درب بازکن مناسب و دقیق باشد. (در کابین های بدون درب مگنت درب بازکن)
 10. سالم بودن لقمه های کفشک ریل درب کابین
 11. باز و بسته شدن نرم و بی صدای درب کابین
 12. سالم بودن سیل(ریل) درب و تمیز بودن شیارها
 13. عمود بودن لنگه دربها و محکم بودن پیچ های نگهدارنده دربها.
 14. عملکرد کنتاکت های درب کابین در زمان باز و بسته شدن درب
 15. کیپ شدن درب با فرانت پانل در زمان بسته شدن درب کابین
 16. فعال بودن سیستم ترمز درب (کلاچ درب)
 17. در مدار بودن فتوسل درب
 18. فعال بودن سیستم اورلد/ کنترل وزن- در آسانسورهایی که به این سیستم مجهز هستند.
 19. عدم سائیدگی لقمه های کفشک ریل کابین
 20. عدم سائیدگی لقمه های کفشک ریل وزنه
 21. تنظیم بودن فاصله بین کفشک های ریل کابین و ریل(کابین لقی نداشته باشد)
 22. تنظیم بودن فاصله بین کفشک های ریل وزنه و ریل(فریم وزنه لقی نداشته باشد)
 23. وزنه های تعادل به خوبی مهار شده باشند.
 24. عدم لقی کابین در جهات مختلف نسبت به ریلها
 25. سالم بودن روغندان های ریل کابین/ و سلامت نمد روغن رسان به ریلها
 26. سالم بودن روغندان های ریل وزنه/ و سلامت نمد روغن رسان به ریلها
 27. تست روغن کنف داخل سیم بکسل(خشک نبودن سیم بکسلها)
 28. مهار بودن سیستم رویزیون روی کابین و بدون عیب بودن سیتم سیم کشی ها
 29. موجود بودن رویزیون پرتابل( رویزیون متحرک دستی)
 30. در مدار و فعال بودن کلید استپ رویزیون
 31. فعال بودن کلید جهت بالادر رویزیون
 32. فعال بودن جهت پائین در رویزیون
 33. موجود بودن پوشش و حفاظ مناسب روی کابلها و سیم کشی سقف کابین
 34. در مدار بودن کنتاکت پاراشوت
 35. در مدار بودن کنتاکت شالتر
 36. کنترل یک نواخت بودن فاصله ریلها در طول چاه و روان بودن حرکت کابین (عدم تنگ و گشاد شدن فاصله ریلهای عمودی)
 37. تمیز و روغنی بودن ریلهای کابین
 38. تمیز و روغنی بودن ریلهای وزنه
 39. کنترل کلیه براکتهای ریل کابین و محکم بودن لقمه های ریل
 40. بررسی تمامی براکتهای ریل وزنه و شل نبودن لقمه های ریل
 41. کنترل پشت بندهای ریل کابین/ کامل بودن پیج و مهره
 42. کنترک پشت بندهای ریل وزنه/ کامل بودن پیچ ومهره
 43. کنترل نقاط اتصال هنگل کابل (کابل OS) به کابین و زیر سقف و آزاد بودن آن در حین حرکت کابین و عدم درگیری کابلها با قطعات و تجهیزات داخل چاه
 44. کنترل کلمس های کلیه سیم بکسلهای روی کابین
 45. محکم بودن سینی زیر درب کابین و تنظیم بودن فاصله آن
 46. محکم بودن تجهیزات ریز کابین

47. کامل و سالم بودن کلیه لامپهای روشنایی

48. فعال بودن کلید قطع و وصل روشنایی در پائین چاه
49.موجود بودن پله مناسب برای وارد شدن به کف چاه
50.تمیز بودن کف چاه آسانسور
51.عدم وجود آب و رطوبت در کف جاه آسانسور

52.سالم بودن سکوهای ضربه گیر کابین و وزنه تعادل
53.استقرار مناسب ضربه گیر های کابین روی سکوها
54.استقرار مناسب ضربه گیرهای وزنه تعادل روی سکوها
55.کشش مناسب سیم بکسل گاورنر بر روی فلکه ته چاه

56.عملکرد مناسب فلکه ته چاه و کنترل بوشها و گیریس کاری یا روغنکاری قسمتهای مورد نیاز

57.کنترل سینی های زیر درب طبقات و رعایت فاصله استاندارد آنها
58.عملکرد مناسب بازوی قفل درب/ کمان درب/ مگنت درب(در تمامی طبقات)

59.سالم بودن ریل آلومینیومی دربها(دربهای اتوماتیک)
سالم بودن دیکتاتورها و فشار مناسب ضربه(دربهای لولایی)

60.تمیز بودن ریلهای آلومینیومی(دربهای اتوماتیک)
61.کشش مناسب فنر درب(دربهای لولایی)

62.تنظیم بودن فاصله کابین با دربهای طبقات

63.آزاد بودن زنجیر جبران و عدم درگیری آن با اجزای داخل چاه(در آسانسورهایی که دارای زنجیر می باشند)

1-آزاد بودن زیر ریلهای کابین

2-آزاد بودن زیر ریلهای وزنه

64.اطمینان از نصب مهار روی وزنه های تعادل در قاب وزنه

65.کنترل سالم و مناسب بودن تسمه کشی یا هر نوع حفاظ وزنه ها

66.کنترل سالم بودن پوشش کامل کانالهای سیم کشی داخل چاه

67.کنترل کلیه کلمسهای سیم بکسل قاب وزنه و کابین