دستورالعمل نجات اضطراری به صورت دستی

پلاک دستورالعمل نجات اضطراری داخل دیوار نصب شده باشد و توضیحات آن به شرح زیر  می باشد:

 

الف-از موقعیت مکانی کابین اطلاع حاصل شده و به مسافرین نیز  اطلاع دهید که خونسردی خود را حفظ نمایند.

 

ب- ابتدا کلید برق اصلی آسانسور را  از روی جعبه برق سه فاز قطع کنید.

 

ج – فلایول را از محل مورد نظر برداشته ،و بر روی موتور نصب کنید .

 

د – به کمک دسته ترمز , ترمز موتور را آزاد نموده با چرخاندن فلایول سر موتور، کابین را به نزدیکترین طبقه هدایت نمایید.(زمانیکه رنگ روی سیم بکسل روبه روی علامت شاخص طبقه قرار گرفت کابین رو به روی درب طبقه می باشد. )

 

ه – پس از رسیدن کابین به نزدیکترین طبقه، ترمز موتور به وضعیت عادی برگردانده شود. کابین بر سر طبقه نگه داشته شود,سپس با استفاده از کلید مخصوص درب آن طبقه را باز نموده مسافرین را به بیرون منتقل نمایید.

 

و – درب طبقه مجددا بسته شود.  سپس کلید برق اصلی آسانسور را وصل نمایید.  در صورت عدم کارکرد صحیح آسانسور و وجود نقص فنی مراتب را به مسئولین مربوطه و نگهداری کننده آسانسور اطلاع دهید.

سرویسکاران آسانسور 20 آموزش کامل نجات اضطراری را به نماینده ساختمان به صورت عملی می دهند تا هیچ گونه سوال و شبهه ای باقی نماند.

چنانچه به هر دلیلی نتوانستید فرد را از داخل کابی نجات دهید با آتشنشانی تماس بگیرید و این اقدامات توسط پرسنل آموزش دیده آتشنشانی انجام می شود.

اگر فقط برق آسانسور قطع شده باشد ،در صورت وجود سیستم black out یا ups این اقدامات برای نجات فرد مبحوس شده به صورت اتوماتیک انجام می شود.

اگر شما خودتان در آسانسور گیر افتادین ، دکمه آژیر را بزنید و سعی کنی با افراد بیرون از آسانسور برای کمک گرفتن ارتباط بگیرید.

با انجام سرویس و بازدید ماهیانه منظم آسانسور از به وجود آمدن خرابی های مکرر جلوگیری نمایید تا کمتر مجبور به انجام عملیات نجات اضطرای شوید.

(برای آسانسور بیست جایگزینی نیست)