تبدیل آسانسور دوسرعته به درایودار یا vvvf

عملکرد آسانسور ها به دو صورت زیر می باشند:

1- دو سرعته

2- درایو دار (vvvf)

 

1)سیستم دو سرعته :

فرض کنید می خواهید با یک آسانسور قدیمی دو سرعته از طبقه چهارم به طبقه همکف جابجا شوید زمان شروع حرکت کابین از طبقه چهارم شما یک تکان ناگهانی حس می کنید ( شوک اول ) چون موتور با دور تند شروع به حرکت می‌کند. هنگامی که کابین نزدیک به طبقه همکف می شود تکان نسبتاً کمی حس می کنید( شوک دوم ) به این دلیل است که حرکت موتور از دور تند به دور کند تغییر می‌یابد و در لحظه رسیدن به طبقه همکف کابین با تکان متوقف می‌شود( شوک سوم)زیرا ترمز، موتور در حال گردش را متوقف می نماید.

 

معایب سیستم دو سرعته :

۱ – مصرف بالای برق
۲ – مستهلک شدن قطعات الکتریکی به دلیل جریان کشی بالا
۳ – کاهش طول عمر قطعات مکانیکی
۴ – وجود شوک هنگام حرکت آسانسور

 

2)سیستم 3vf (درایودار) :

در این سیستم آسانسور حرکت کاملا نرمی دارد و دیگر خبری از شوک های سیستم دو سرعته نیست.

عملکرد به این صورت است که برق با کنترل درایو به موتور اعمال می شود ،در زمان استارت آسانسور فرکانس کم کم زیاد می شود و در هنگم توقف فرکانس به صورت تدریجی کم می شود، به همین دلیل حرکت بدون شوک کی باشد.

 

مزایا سیستم 3vf (درایودار) :

۱ – پایین بودن مصرف برق به دلیل وجود بانک خازنی
۲ – ب دلیل حذف تنش های مکانیکی و الکتریکی طول عمر قطعات بالا می‌رود
۳ – حرکت کابین به صورت نرم و بی صدا می‌باشد

 

با تعویض تابلو یا ایجاد تغییرات می توانید آسانسور خود را از سیستم دوسرعته به سیستم 3VF تغییر دهید و از مزایای سیستم 3VFبهره مند شوید.